Γιώργος Παπαηλιού: Η σχολική ζωή δεν πρέπει να μετατραπεί σε «ριάλιτι»

Μαϊος 13, 2020
Η πρόσφατα ψηφισθείσα ρύθμιση (μέσω της προσφιλούς στην κυβέρνηση μεθόδου της τροπολογίας της τελευταίας στιγμής) του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει την ταυτόχρονη (σε πραγματικό χρόνο) διδασκαλία, αφενός με φυσική παρουσία στην τάξη διδάσκοντος-μαθητών και αφετέρου, εξ αποστάσεως για τους μαθητές που βρίσκονται εκτός σχολείου, μέσω ηλεκτρονικής αναπαραγωγής του μαθήματος, είναι αντιπαιδαγωγική, επικίνδυνη και εντέλει απαράδεκτη.

Αντίκειται στο Σύνταγμα, την ελληνική και διεθνή νομοθεσία, αφού καταπατά την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών

Η διδασκαλία είναι ζωντανή, συλλογική και συμμετοχική διαδικασία, με τους εκπαιδευτικούς και μαθητές να αλληλεπιδρούν, να αλληλοσυμπληρώνονται, να αυτενεργούν να διατυπώνουν ελεύθερα απόψεις, παρατηρήσεις, απορίες ερωτήματα, υποβαλλόμενοι και σε αμφίδρομη δοκιμασία, με σκοπό την κατάκτηση της γνώσης.

Μέσω της ηλεκτρονικής αναπαραγωγής του μαθήματος, ακυρώνεται η διδακτική διαδικασία, αφού καθίσταται «δημόσιο» θέαμα, παρακολουθείται, καταγράφεται και πιθανόν αναπαράγεται.

Η καταγραφή εικόνας και ήχου από το χώρο του σχολείου εκθέτει εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι οποίοι εκ των πραγμάτων θα εμφανίζονται συγκρατημένοι, επιφυλακτικοί, «κουμπωμένοι», αφού θα γνωρίζουν ότι η κάμερα τους παρακολουθεί και όσα λέγονται ή γίνονται από αυτούς μπορεί εύκολα να αναπαραχθούν και έτσι οι ίδιοι να αποτελέσουν αντικείμενο κριτικής σχολιασμού ακόμη και χλευασμού.

Η δε επίκληση της ισότιμης συμμετοχής στην εκπαίδευση είναι ψευδής και πάντως υποκριτική, όταν το Υπουργείο Παιδείας τοποθετούσε εκπαιδευτικούς για να διδάξουν ακόμη και 6 μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους και όσο λειτουργούσε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, απέκλειε μαθητές οικονομικά αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων και απομακρυσμένων περιοχών της περιφέρειας.

Η μη εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η σχολική ζωή δεν πρέπει να μετατραπεί σε «ριάλιτι» και οι σχολικές αίθουσες σε «big brother» χώρους, όπως εύστοχα παρατηρείται από όλες τις οργανώσεις εκπαιδευτικών και γονέων και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

 

Γιώργος Παπαηλιού, βουλευτής Αρκαδίας ΣΥΡΙΖΑ

logofootermedia