Πέτρος Τατούλης «Αναγκαία η εθνική θαλάσσια πολιτική για την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε.Ε.»

«Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020 δεν αποτελεί μια απλή τοπογραφική διαμερισματοποίηση των θαλάσσιων διαμερισμάτων, αλλά συνδυάζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με όρους θαλάσσιας αειφορίας και αύξησης της απασχόλησης» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά τη διαδικασία γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015.

Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), συνέχισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, και αυτό απαιτεί την εφαρμογή ΣΜΠΕ στη θαλάσσια πολιτική και τόνισε την ανάγκη τολμηρής και αποφασιστικής εθνικής θαλάσσιας πολιτικής.

Οι λόγοι, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, οι οποίοι επιβάλλουν μια τέτοια πολιτική είναι, αφενός η ανεξέλεγκτη αλίευση σε ζωτικούς χώρους της Ε.Ε.  και, αφετέρου, η διασφάλιση της ισορροπίας των συμφερόντων των αλιέων όλων των χωρών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης ο Περιφερειάρχης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αλιείς, την υπεραλίευση των Ιταλών στην περιοχή Ιονίου – Αδριατικής, την υπεραλίευση στο Βόρειο Αφρική και το ζήτημα του ζωτικού χώρου στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, και επεσήμανε ότι «με την ΚΑλΠ η χώρα μας αποκτά παραγωγικά σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε ιδιαίτερα την αποδοχή του σύγχρονου όρου της βιοποικιλότητας στα θαλάσσια λιβάδια, «γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή των ύψιστων κανόνων προστασίας της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας», καθώς και την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών και της συμβολής τους στην εθνική οικονομία.

Βασικός στόχος της ΚΑλΠ και της ΣΜΠΕ της, σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, είναι η σύγχρονη αύξηση των αλιευμάτων μέσω πολιτικών διατήρησης της βιοποικιλότητας και προστασίας των περιοχών, όπου τα αλιεύματα είτε μας ενδιαφέρουν, είτε χρήζουν προστασίας.

Ο Περιφερειάρχης σημείωσε παράλληλα την αναγκαιότητα να αντιστραφεί η μείωση της δραστηριότητας των Ελλήνων αλιέων στα διεθνή ύδατα, η οποία οφείλεται σε διακρατικές σχέσεις και στην υστέρηση εκσυγχρονισμού τω σκαφών των αλιέων, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν σχετικά προγράμματα.

«Τα 160 εκατομμύρια ευρώ του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος για την τρέχουσα περίοδο δεν αρκούν» εκτίμησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, «αφού η θάλασσα και το Ελληνικό στοιχείο αποτελούν έννοιες ταυτόσημες» και, αφού σημείωσε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρεμβαίνει σε όλες τις διαβουλεύσεις στα κρίσιμα αυτά ζητήματα, ζήτησε από όλους τους φορείς να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους.  

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia