Προγραμματική μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΑΟΤΑ “Αναπτυξιακή Αρκαδίας Α.Ε.”, για την απομάκρυνση αμιαντοσκεπών από οικισμούς στη Μεγαλόπολη

Αυγούστου 12, 2022
Η εκπόνηση μελετών ωρίμανσης με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ, έργου απομάκρυνσης αμιαντοσκεπών σε οικισμούς του Δήμου Μεγαλόπολης, αποτελεί το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ΑΟΤΑ “Αναπτυξιακή Αρκαδίας Α.Ε.”, την οποία υπέγραψαν χθες Πέμπτη 11 Αυγούστου ο περιφερειάρχης, Παναγιώτης Νίκας και ο πρόεδρος του πιο πάνω ΑΟΤΑ, Παναγιώτης Μπούρας.

Στον Δήμο Μεγαλόπολης βρίσκονται οι οικισμοί ΜΟΜΑ Καλαμών και Μαραθούσας, στους οποίους εντοπίζονται κατοικίες που διαθέτουν στέγες και μετώπες αμιαντοτσιμέντου. Οι εν λόγω οικισμοί κατασκευάστηκαν από τη ΜΟΜΑ για τους σεισμούς του 1965 και παραχωρήθηκαν στους ιδιοκτήτες. Συνολικά και στους δυο οικισμούς εντοπίστηκαν 269 κατοικίες οι οποίες αποτελούνται από στέγες (κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου) επιφάνειας επιφάνειας 26.942 m2 και μετώπες (επίπεδα και κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου) επιφάνειας επιφάνειας 4.044 m2. Εκτιμάται επίσης ότι εκτός των ορίων των δύο οικισμών, υπάρχουν περίπου 30 κατοικίες που διαθέτουν αμιαντοσκεπές και βρίσκονται στο αστικό ιστό του Δήμου Μεγαλόπολης.

Από παλαιότερη μελέτη ελέγχου και εκτίμησης επικινδυνότητας των στεγών αμιάντου που έχει εκπονηθεί το 2009 από το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» για λογαριασμό του Δήμου Μεγαλόπολης, προκύπτει ότι τα υλικά αμιάντοτσιμέντου έχουν υποστεί επιφανειακές φθορές, κυρίως λόγω διακρίσεων. έχουν χάσει τη συνεκτικότητά τους. Σημειώνεται επίσης, πως η διαταραχή – επέμβαση (μηχανική ή χειροκίνητη) στα υλικά αμιάντου, χωρίς να απαιτούνται μέτρα ασφαλείας, εγκυμονεί κίνδυνο δημιουργίας των κατοικιών, έχοντας ως αποτέλεσμα επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία των κατοίκων. Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία η εκπόνηση απομάκρυνσης από εξειδικευμένο προσωπικό και έμπειρους μηχανικούς,

Τελευταία τροποποίηση στις 12 Αυγούστου 2022 %08:%Αυγ

logofootermedia