Τάκης Γατσόπουλος: «Πελοπόννησος Α.Ε.» Η Μεγάλη άγνωστος!! Σε μια συνεδρίαση του ΠΕ.ΣΥ. 750.000 € «Αέρα»!

Απριλίου 18, 2016
«Όλα τα σφάζει όλα τα μαχαιρώνει»!! (μ.τ.φ.)

 Ι. Στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  η Περιφερειακή Αρχή εισηγήθηκε τη συνημμένη σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της περίφημης αναπτυξιακής «Πελοπόννησος Α.Ε.» αυτή τη φορά για την υλοποίηση «υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για τη συγκέντρωση καταγραφή και αξιοποίηση ακινήτων καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης της Περιφέρειας» ποσού 608.850 ευρώ περιλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

agnostos x

          Στη συζήτηση του θέματος αποκαλύφθηκε περιτυλιγμένη η εσκεμμένη από την Περιφερειακή Αρχή  απαξίωση του δημόσιου χώρου και η παράδοσή του από εκείνη καθαρά ενεργούσα ως μεσάζων σε αμφίβολης πιστότητας και συνακόλουθης αποτελεσματικότητας και ανταποδοτικότητας πρόθυμες καλοπληρωμένες και ανεξέλεγκτες τελικά ιδιωτικές υπηρεσίες. Παραδίδονται από την Περιφερειακή Αρχή δικαιώματα του σκληρού πυρήνα του Δημοσίου Τομέα  που συστηματικά αποδομείται με πρόσχημα την ποσοτική αλλά και τη δήθεν  ποιοτική ανεπάρκεια του στελεχικού δυναμικού του. Πρωταγωνίστρια στις κακέκτυπες πραγματικής δημόσιας λειτουργίας υπηρεσίες η μεγάλη άγνωστη στο Περιφερειακό Συμβούλιο «Πελοπόννησος Α.Ε.»,  που τις ασκεί με πανάκριβες αμοιβές και τρόπο και μέσα που αντιβαίνουν επιπλέον και στις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές της διαφάνειας, της ισότητας, της αξιοκρατίας και του ελεύθερου ανταγωνισμού στο χώρο των επιστημόνων και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Για το συγκεκριμένο έργο της σύμβασης που για μια ακόμη φορά μας γνωστοποιήθηκε τελευταία ώρα  πρόχειρα στη σχετική τοποθέτησή μου παρατήρησα:

1. Ότι μόνη η συζήτηση του θέματος αποτελεί ομολογία αποτυχίας της Περιφερειακής Αρχής, καθώς αυτή όφειλε να ενεργήσει τα στοιχειωδώς αυτονόητα έρευνα, απογραφή και σύνταξη φακέλων της περιουσίας της από το 2011!!!! όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της. Όταν μπαίνεις σε ένα νέο σπίτι μετράς τα ασημικά σου, πολύ περισσότερο όταν αυτά δεν ανήκουν σε σένα αλλά στην πατρίδα και τους πολίτες της. Μάλιστα η Περιφερειακή Αρχή είχε αρμόδιες τεχνικές και νομικές υπηρεσίες σε όλες τις περιφερειακές ενότητες  και έμμισθους νομικούς στις τρεις από αυτές και όφειλε για το σκοπό αυτό αμέσως να τους αξιοποιήσει. Όμως αποκαλύφθηκε ότι πέντε (5) χρόνια τώρα  δεν το έπραξε, εμφανιζόμενη αρχικά να μη ξέρει τι έχει!!!!!!

2.Το καταπληκτικό είναι ότι ανεξάρτητα από την αβελτηρία της Περιφερειακής Αρχής, στη συζήτηση αποδείχθηκε ότι τα προαναφερόμενα στοιχεία υπήρχαν από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και παρά την αναγραφή του πιο πάνω σκέλους στο όλο υπό εκτέλεση έργο, αυτό ήταν σχεδόν ολοκληρωμένο!!!! χωρίς βέβαια το έργο αυτό να παρουσιάζεται και να εκτιμάται το απομένον!!!!

Κλήθηκε έτσι τυφλά το Πε.Συ. να εγκρίνει μια σύμβαση για περιουσία, της οποίας δεν υπήρξε οποιαδήποτε ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση, ώστε να υπάρξει κάποια βάση και κριτήριο αξιολόγησης του κόστους του σχετικού έργου. Πουθενά στη σύμβαση δεν αναφέρονται έστω κατά προσέγγιση πόσα είναι τα ακίνητα, ποια είναι, οποιαδήποτε κατηγοριοποίησή τους ή κατανομή τους κατά Π.Ε ήτι έχει και που καταγραφεί όπως προεκτέθηκε .

Το ορθολογικό επομένως θα ήταν κατά τη γνώμη μου να προηγηθεί ολοκληρωμένο το έργο της νομικής και τεχνικής απογραφής της περιουσίας της Περιφέρειας με τη συμβολή των νομικών και μηχανικών της, για να εκτιμηθεί στη συνέχεια το ύψος του έργου της ηλεκτρονικής καταγραφής  και της αξιολόγησης και όχι να έρχεται το έργο ως άγνωστο πακέτο.

          3. Η συνεισφορά των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και εκείνη της αναδόχου στη σύμβαση είναι εντελώς αόριστη  που την καθιστά σύμβαση-λάστιχο όπως την χαρακτήρισα, καθώς στο άρθρο 8 η Περιφέρεια αυτή δηλαδή που αναθέτει το έργο και έχει αποψιλωμένο προσωπικό τελικά κάνει όλες τις δουλειές του!!!!! και πληρώνει!!:

          Δεν επιμερίζεται δηλαδή το έργο μεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της αναδόχου, ώστε τελικά χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις της αναδόχου να βαρύνεται δυσανάλογα η Υπηρεσία και η ανάδοχος να καρπώνεται το έργο της και να λαμβάνει άκοπες αμοιβές όπως συνηθίζει και με τους κόπους άλλων φορέων. Εκτός αυτού υπήρχε όπως εκτέθηκε καταγραφή της υπηρεσίας που απλώς θα γίνει αντιγραφή της από την ανάδοχο και θα αποτελέσει παραδοτέο του έργου!!!!

          4. Στη σύμβαση δεν επιμερίζεται το κόστος κάθε υποέργου, ώστε αυτό να μπορεί να εκτιμηθεί!

Περιγραφή (σελ.2) νεφελώδης και κυμαινόμενη από τους εισηγητές και  ανάλογα με την πίεση που ασκούσε συνολικά η παρούσα  στη συνεδρίαση δημοκρατική μειοψηφία το έργο ή τα υποέργα διαστέλλονταν και συστέλλονταν!!!!! Χαρακτηριστική της πλήρους και αδικαιολόγητης προχειρότητας ήταν η τοποθέτηση της κ. Νικολάκου που υποστήριξε ότι στο ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται και τα πρόστιμα…. της νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και η δικαστική τακτοποίηση και η διεκπεραίωση δικών….. που αμέσως μετά όμως διαψεύσθηκαν από τον άλλο εισηγητή, καθώς αυτά είτε είναι άγνωστου κόστους ή βρίσκονται εκτός θεσμικής αρμοδιότητας της αναδόχου.

Επομένως παραμένει μυστήριο πως διαμορφώθηκε το οικονομικό αντικείμενο του έργου και ο προϋπολογισμός του στο άρθρου 5 της σύμβασης που έλαβε υπόψη του δήθεν τις άγνωστες!!!! προδιαγραφές του έργου, τις άγνωστες!!!! ανάγκες που καλείται να καλύψει, ενώ είναι άσχετες και αντιγραφή από άλλες συμβάσεις οι υπόλοιπες κοινωνικοπολιτισμικοί… παράμετροι. Που το καθόρισαν!!.

Άλλο μυστήριο  παραμένει πως διαμορφώθηκε η σταδιακή εκταμίευση του ποσού της αμοιβής της αναδόχου στο άρθρο 6 της σύμβασης  που μάλιστα είναι εμπροστοβαρής σε σχέση με τη διάρκεια εκτέλεσής του (50% στο πρώτο εξάμηνο), όταν μάλιστα το πρώτο χρονικά  υποέργο όπως προεκτέθηκε είναι σχεδόν έτοιμο…..

5. Στη σύμβαση κι αν γίνει αποδεκτή η αναγκαιότητά της δεν αναφέρεται το είδος των συμβάσεων με τις οποίες η ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο, π.χ. ανεξάρτητων υπηρεσιών, εξαρτημένης εργασίας ή έργου καθώς αυτή δεν έχει το αναγκαίο ειδικευμένο και έμπειρο στελεχικό προσωπικό.

Απουσιάζει εξάλλου η αναφορά της ιδιότητας και των τυπικών προσόντων των περίφημων εξωτερικών συνεργατών με τους οποίους θα εκτελέσει το έργο της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, ώστε να διασφαλίζεται η πιστότητα του έργου που θα παραχθεί..

Απουσιάζει τέλος ο τρόπος επιλογής των εξωτερικών συνεργατών που σημειωτέον και εδώ είναι το κρίσιμο που παρά τις επίμονες ερωτήσεις μου (δις) δεν απαντήθηκε, αν γίνονται μέσω ΑΣΕΠ όπως επιβάλλεται κατά την άποψή μου από το άρθρο 10 του ν. 3812/2009 που παγίως καταστρατηγείται με ψευδεπίγραφες συμβάσεις.

Αν πρέπει να γίνει τμήμα του έργου από την ανάδοχο θα πρέπει να γίνει με ανοικτή διαδικασία και αδιάβλητους κανόνες.

Κατήγγειλα ότι με αδιαφανείς αναθέσεις και όχι διαγωνισμούς η Περιφερειακή Αρχή δια της αναδόχου ως όχημα, δημιουργεί και συντηρεί κύκλο εξαρτήσεων-πολιτική πελατεία ημετέρων, υποκαθιστώντας έτσι ως μέρος του σαθρού πολιτικού συστήματος την αδυναμία διορισμών που απώλεσε λόγω της κρίσης.

Με την τακτική της αυτή βάλλει κατά του σώματος των μαχόμενων επαγγελματιών και επιστημόνων που μαστίζεται από την κρίση και συστηματικά το δηλητηριάζει εισάγοντας χωρίς όρους και εν κρυπτώ  τελικά αθέμιτο ανταγωνισμό, με την λαϊκίστικη και προσχηματική μάλιστα επίκληση επιδιωκόμενου δήθεν φτηνού τιμολογίου. Συνήθως όμως αυτό είναι δυσανάλογο για το δύσκολο και μεγάλο κομμάτι των έργων που αναλαμβάνουν αναγκαίοι κακοπληρωμένοι συνεργάτες, ενώ την ίδια στιγμή αμείβεται με παχυλό τιμολόγιο το μικρό κομμάτι και εύκολο κομμάτι του έργου που αναλαμβάνουν οι ημέτεροι!!!

6. Το ωραιότερο της σύμβασης είναι ότι στην Επιτροπή παρακολούθησης του έργου αποκλείεται η μειοψηφία!!!.

          Τελικά ποιος από το ελλιπές προσωπικό της αναδόχου «Πελοπόννησος Α.Ε.» θα συνδράμει αρχικά τους εξωτερικούς συνεργάτες και ποιος θα αξιολογήσει στο τέλος το έργο τους, καθώς δεν έχει την πιστοποιημένη τεχνογνωσία και την εξειδίκευση, αλλά όλα τα σφάζει όλα τα μαχαιρώνει…

          Το απόλυτο Αλαλούμ!! Παραλογισμός και φαυλότητα που δε συναντώνται ούτε στο Δημόσιο όπως το κατάντησαν τα κόμματα-στηρίγματα της Περιφερειακής Αρχής και επιχειρεί με την ίδια καταστροφική μεθοδολογία  να υποκαταστήσει..

         

          ΙΙ. Έχουμε θέσει όλες οι παρατάξεις της δημοκρατικής μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο που αποτελεί το ανώτατο όργανο της Περιφέρειας, τη μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας «Πελοπόννησος Α.Ε.», το θέμα της διαφάνειας της λειτουργίας της, τη συμμετοχή μας ή τουλάχιστον της ενημέρωσής μας για τις δράσεις της και σε κάθε περίπτωση του δημόσιου αυτονόητου απολογισμού της χωρίς αποτέλεσμα.

Η απάντηση είναι εξυπνακίστικη. Η εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ανώνυμη εταιρείας. Όμως και σε οποιαδήποτε ανώνυμη εταιρεία η μειοψηφία έχει τρόπους και δυνατότητες ελέγχου της πλειοψηφίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μάλιστα θέμα δικαιωμάτων της μειοψηφίας, είναι θέμα δημοκρατικής λειτουργίας και περιφρούρησης της θεσμικής κυριαρχίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 194 παρ.10 ν.3852/2010 και του σχετικού άρθρου 2  του Κανονισμού του είναι αρμόδιο για τον ορισμό των εκπροσώπων της περιφέρειας για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου της «αναπτυξιακής εταιρίας». Παρότι η θητεία των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία  έχει λήξει από τις 14-4-2015!! δεν έχει κινηθεί η σχετική διαδικασία ούτε υπήρξε σχετική ενημέρωση.  Σημειώνουμε πάντως ότι εντελώς συμπτωματικά μέλος του Δ.Σ., προτεινόμενος διαχρονικά από τον κ. Τατούλη, είναι πολιτευόμενος της παράταξής του που με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέπεσε από εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος, ως εργολάβος ταυτόχρονα πέντε (5) έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου συμβατικής αμοιβής 500.000!!!!!! ευρώ, δηλαδή εκατό (100) φορές πλέον του νομίμου!!!!!

Πάντως το ζήτημα δεν είναι η τυπική νομιμότητα, που και αυτή είναι ελεγκτέα αλλά η ουσιαστική λειτουργία μιας εταιρίας που παραμένει άγνωστη με έργα ανάλογα!!!! των συμβάσεων όπως η συγκεκριμένη και επομένως πανάκριβα αν όχι επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον που πλήττουν παράλληλα αθέμιτα και τους νόμιμα δραστηριοποιούμενους επιστήμονες και επαγγελματίες στους τομείς της κάθε φορά ενασχόλησής της..

peloponissos prota

                        

                           Τρίπολη  Απρίλιος 2015

                          

                         

                               Τάκης Γατσόπουλος

                Περιφερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας

Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Υ.Γ. 1: Σήμερα που οι συνθήκες επιβάλλουν περισσότερη από ποτέ διαφάνεια και ανταποδοτικότητα στη δημόσια λειτουργία, σήμερα που η ανεργία μαστίζει τους νέους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες, η βαλτωμένη αυτή κατάσταση αυθαιρεσίας θα πρέπει με ευθύνη όλων μας ως πολιτών να ανατραπεί. Είναι ευθύνη επιπλέον και των επιστημονικών συλλόγων των ελεύθερων επαγγελματιών και επιμελητηρίων για τη στοιχειώδη προστασία των μελών τους να κλείσουν τα παραμάγαζα της Περιφερειακής Αρχής με τα παλαιοκομματικά χαρακτηριστικά, άλλως κατατάσσονται ιδίως από τους νέους που συνειδητοποιούν πλέον τις αναπαλαιωμένες μεθοδεύσεις που εξυφαίνονται στην πλάτη τους και αυτοί σε σιωπηλό πυλώνα του συστήματος και περιπίπτουν στην πλήρη ανυποληψία, αιτιώμενοι κατά περίπτωση την ορθολογική λειτουργία των θεσμών..

          Υ.Γ. 2: Στην ίδια συνεδρίαση ανατέθηκε στην  ίδια άγνωστη εταιρία «Πελοπόννησος Α.Ε» και τους άγνωστους εξωτερικούς συνεργάτες της έργο με τίτλο «Πολιτιστικά δρώμενα τουριστικής προβολής της Π.Ε Αρκαδίας» ποσού 137.524,00 €  με μόνο αντικείμενο:

          Δράσεις προβολής-οργάνωσης και καλλιτεχνικής επιμέλειας της γιορτής

          Παραγωγή προωθητικού υλικού !!!! στις αναφερόμενες εκδηλώσεις.

          Αυτά στην Αρκαδία της δραστηριοποίησης τόσων φορέων και συλλόγων αυθεντικών εκφραστών της πολιτιστικής κληρονομιάς μας!!!

          Ούτε ιερό ούτε όσιο!!

         «Όλα τα σφάζει όλα τα μαχαιρώνει»!! (μ.τ.φ.).,

karpoyzis

 

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia

Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 2554 guests και κανένα μέλος

© 2020 pna.gr. All Rights Reserved. Designed By hit-media.gr