Πρώτη συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για το 2017

Ιανουαρίου 14, 2017
H 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Επικύρωση των πρακτικών της 24ης και 25ης / 2015 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Βαγγέλη Γούργαρη με θέμα: Πολιτικάντικα παιχνίδια ακόμη και με τα τριάκοντα αργύρια των ανεμογεννητριών.
Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Άγγελος Παπαγγελόπουλος
Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Άγγελος Παπαγγελόπουλος
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου αδρανών υλικών (δανειοθαλάμων) – αποθεσιοθαλάμων (ΓΕ17 & ΓΕ19), για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα, Τμήμα Κόρινθος – Πάτρα.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Πελοπίδας Καλλίρης.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μονάδα λιπασματοποίησης λυματολάσπης από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Καλαμάτας, που είναι εγκατεστημένη στη θέση «Μπουρνιά» της ΤΚ Ασπροχώματος του Δ Καλαμάτας ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων» που βρίσκεται στην ΤΚ Καλλιανίου της ΔΕ Τροπαίων του Δ Γορτυνίας ΠΕ Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ευάγγελος Γιαννακούρας.
Έγκριση του από 24-10-2016 πρακτικού της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοφάνης Στεφανόπουλος
Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Έλεγχος – προτάσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων στην περιοχή των διυλιστηρίων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης
Έγκριση τροποποίησης ονομασίας – επέκτασης λειτουργίας τραπεζικού λογαριασμού της ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος
Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Επιτροπών με θέμα: α. ναυάγια – επιβλαβή πλοία, β. καθορισμό παραλιών ως πολυσύχναστων, καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών και τοποθέτηση ναυαγοσωστών και γ. ταχύπλοων σκαφών και θαλασσίων μέσων αναψυχής, στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia