Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Πατρών για τους υδάτινους πόρους της Δυτικής Ελλάδας

Αυγούστου 03, 2022
Στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, για την ωρίμανση δράσεων, σχετικά με τους υδάτινους πόρους της Δυτικής Ελλάδας, προχώρησαν την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, που υπεγράφη από τον Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειες και Περιβάλλοντος, Λάμπρο Δημητρογιάννη και από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Χρήστο Μπούρα , είναι η προστασία της ποιότητας και οι ποσότητες υδάτινων πόρων της Δυτικής Ελλάδας, με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου, ιδίως του Τμήματος Γεωλογίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των 37.200 ευρώ και βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια που θα ωριμάσει τρείς δράσεις για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-27 που αναφέρεται:

  • Την εποπτεία και τον προσδιορισμό της στάσης και τη διακύμανση των φυσικών λιμνών της Αιτωλοακαρνανίας, με σκοπό την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και περιπτώσεων ξηρασίας.
  •  Τον καθορισμό περιοχών με κακή ποιοτική κατάσταση υδάτων στη Βόρεια Αχαΐα, όπως και η διαμόρφωση έργων για αποκατάσταση και ανάσχεση φαινομένων υφαλμύρινσης.
  •  Μελέτες και υλοποίηση έργων τεχνητού εμπλουτισμού στο υπόγειο υδάτινο σύστημα του Λαρισσού στη Δυτική Αχαΐα.

Για την επιτυχή ένταξη και την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων η συνεργασία Περιφέρειας και το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει:

  • Τη διαμόρφωση δράσεων και μέτρων ώστε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες να οριστεί με ακρίβεια η έκταση των Υδάτινων συστημάτων για την υλοποίηση των έργων.
  • Τον καθορισμό των απαραίτητων μελετών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των σχετικών έργων.
  • Την προεκτίμηση του κόστους των έργων και την υποβολή στο νέο ΕΣΠΑ.
  • Την παροχή υποστήριξης και τεχνογνωσίας προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για τη σύνταξη των τευχών δημοπρασίας και των αναλόγων συμβάσεων.

Ο κ. Ο Δημητρογιάννης, αφού ευχαρίστησε τον Πρύτανη δήλωσε:«Με γνώμονα τη διασφάλιση των φυσικών μας πόρων και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας προχωράμε σε μια σημαντική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ώστε γρήγορα και αποτελεσματικά να ολοκληρωθούν μελέτες και να ενταχθούν έργα και δράσεις που σχετίζονται με την προστασία της ποιότητας και τις ποσότητες του υδάτινου. δυναμικού μας. Τα από τα έργα που θα είναι άμεσα και θα αναφέρουμε την ύδρευση, άρδευση και όλες τις χρήσεις νερού των τοπικών κοινωνιών μας. Θα ενισχύσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του υδάτινου ισοζυγίου μας, που πλέον είναι σημαντικότατο για την καθημερινότητά μας. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μας έρχονται σε συνέχεια των δράσεων που αφορούσαν την προστασία των υδάτων σε περιοχές πέριξ των ΧΥΤΑ και των Βιολογικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας. Προετοιμάζουμε ήδη και άλλες δράσεις,

Στην υπογραφή της προγραμματικής, συμμετείχαν επίσης, ο αντιπρύτανης κ. Δημόπουλος , ο προϊστάμενοςΥδροοικονομίας της Π.Δ.Ε. κ. Παπαζησίμου , και ο Καθηγητής Γεωλογίας κ. Δεπούτης .

Τελευταία τροποποίηση στις 4 Αυγούστου 2022 %08:%Αυγ

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia