Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Προκήρυξη δύο θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Ιανουαρίου 09, 2022
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ τ.Γ΄. με αριθ. 2647/02.11.2021 και στο ΦΕΚ τ. Γ’ με αριθ. 2614/27.10.2021 προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(Δ/νση: Θέση Σέχι – Πρώην 4ο Πεδίο Βολής Τ.Κ. 22131 Τρίπολη, Πληρ: κ. Γιαννακοπούλου τηλ. 2710-230128)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση και Καινοτομία».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 25395             

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

     (Δ/νση: Βας.Κων/νου 21 & Τερζάκη, 21100, Ναύπλιο,  Πληροφορίες: κα. Κυριακοπούλου, τηλ. 27520-96129)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη διαδραστικής αφήγησης και διαδραστικού σεναρίου στη δημιουργία ψηφιακών καλλιτεχνικών έργων: βιντεοπαιχνίδια ή μορφές πειραματικής τέχνης».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP25396

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  05.03.2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παν/μίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας).                                                                                             

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Αθανάσιος Κ. Κατσής

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia