Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών: Πρόβλημα οι μετακινήσεις υπαλλήλων για επάνδρωση περιπολικού Π.Κ. Ιδιωτικού οδικού άξονα

Σεπτεμβρίου 12, 2017
Μεγάλο πρόβλημα οι μετακινήσεις υπαλλήλων για επάνδρωση περιπολικού Π.Κ. Ιδιωτικού οδικού άξονα 


Κύριε Αρχηγέ
Το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης του προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα έχει επισημάνει αρκετές φορές με προηγούμενες παρεμβάσεις, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών. Πρόβλημα που επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο μετά από τις μεταθέσεις του προσωπικού από τις Π.Υ. και τα Π.Κ., προς τις Π.Υ. των περιφερειακών αεροδρομίων και τα Π.Κ. των αυτοκινητοδρόμων που παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρίες, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από πρόσφατη τοποθέτηση του κυρίου Αν. Υπουργού σε ραδιοφωνική συνέντευξη.
Όμως παρά το παραδεκτό αυτό γεγονός διαπιστώνουμε ότι με νεες αποφάσεις μετακινήσεων που εκδώσατε, συνεχίζεται η περαιτέρω αποδυνάμωση, εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, νευραλγικών υπηρεσιών της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς χάριν εξυπηρέτησης των ιδιωτικών συμφερόντων.
Συγκεκριμένα λοιπόν, μετακινείτε 8 υπαλλήλους από μία Π.Υ. και τρία Π.Κ. του Νομού Φθιώτιδας προς το Π.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, προκειμένου να επανδρώσουν το πυροσβεστικό όχημα (Αγίου 25) που εξυπηρετεί τις ανάγκες πυρασφάλειας του Π.Κ. Κνημίδας του ιδιωτικού οδικού Άξονα.
Κύριε Αρχηγέ
Καταγγέλλουμε και αυτές τις μετακινήσεις, όπως και κάθε άλλη μετακίνηση που έγινε κατ’ εφαρμογή της παρ 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 93/2014, για την οποία έχουμε ζητήσει με την από 5/6ου παρέμβαση μας, την κατάργηση της ως αδίκου, καταχρηστικού και αναξιοκρατικού μέτρου σε βάρος των υπαλλήλων του Π.Σ. και ζητάμε την άμεση ανάκληση τους.
Η αναγκαία αντιμετώπιση του ελλείμματος σε προσωπικό που δημιουργείτε από τους επικινδύνους κυβερνητικούς πειραματισμούς, όσον αφορά την πυρασφάλεια της χώρας, κρίνετε επιτακτική με:
 Την επανασύσταση των 4.000 καταργημένων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού.
 Τις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
 Την άμεση μονιμοποίηση όλων των εποχικών και πενταετών πυροσβεστών.
Οι καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος που συνεχίζονται, αλλά και των περιουσιών των πολιτών που προκαλούνται παρά την αυτοθυσία του εναπομείναντος προσωπικού στο Π.Σ., το αποδεικνύουν περίτρανα.

Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας
Κώστας Κέκης

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia