Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας

Ιουνίου 03, 2022
Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου για την χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.ΒΑΑ.1 “Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας”.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταχθεισών προτάσεων ανέρχεται σε 483.999,96 ευρώ για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις (κατηγορία Α και Β.1) και 428.286,54 ευρώ για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις (κατηγορία Β.2).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου www.eydpelop.gr) να υποβάλουν διοικητική ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Συγκεκριμένα, η υποβολή των ενστάσεων προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά, από τις 6 μέχρι και τις 17 Ιουνίου, μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων συμπληρώνοντας το πεδίο “Ενστάσεις” και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά.

Την σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα μπορείτε να δείτε εδώ:

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia