Πρόσληψης προσωπικού ΥΕ εργατών πυροπροστασίας - πυρασφάλειας Δήμου Τριφυλίας

Ιουνίου 10, 2022
Πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων ΥΕ εργατών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30 Σεπτεμβρίου 2022, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας του Δήμου Τρι0222 έτους.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/08.10.1997).


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν. 3584/2007.β) Δεν έχουν κώλυμα σύμφωνα με τους περιορισμούς των άρθρων 5 & 6 του πδ 164/2004.γ) Δεν έχουν κώλυμα δωδεκαμήνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν .3584/2007.
(Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης-υπ. δήλωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.dimostrifylias.gr)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπ. δήλωση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (αποκλειστικά και μόνο για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα). Αιτήσεις μετά από την αναγραφόμενη ημερομηνία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές.  Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα αναφοράς αποστολής των, στο άνω ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail). Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 11-06-2022 έως και την 16-06-2022 και ώρα 23:59. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης της υπ.δήλωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.dimostrifylias.gr.
Πληροφορίες στα τηλ. 27613-60702, 60703, 60722 Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Δήμου Τριφυλίας.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας, στο πρόγραμμα
«Διαύγεια», στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Τριφυλίας-Δημαρχείου 2 Κυπαρισσία.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις 10 Ιουνίου 2022 %14:%Ιουν

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia