Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η Εταιρεία Σπαρτιατικών Σπουδών στο σεμινάριο με τίτλο «Let’s Get Ready: Planning Risk Mitigation for Cultural Heritage Institutions»

Η Εταιρεία Σπαρτιατικών Σπουδών συμμετείχε στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον τριήμερο διαδικτυακό σεμινάριο (26 – 27 Μαΐου και 10 Ιουνίου) που διοργάνωσε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Εισηγήτρια του σεμιναρίου με τίτλο «Let’s Get Ready: Planning Risk Mitigation for Cultural Heritage Institutions» ήταν η Jeanne Drewes, κορυφαία σύμβουλος πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, επιμελητές συλλογών και διαχειριστές κτιρίων και εγκαταστάσεων φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τη διαδικασία διεξαγωγής της «αξιολόγησης κινδύνου» στο ίδρυμά τους, προκειμένου να προσδιορίσουν τί μπορεί να αποτελεί απειλή για τις συλλογές, τα κτίρια, το κοινό και το προσωπικό.

Η Εταιρεία Σπαρτιατικών Σπουδών αναπτύσσεται και εντάσσει τη Σπάρτη, όπως και όποτε δύναται, στα εθνικά και διεθνή επιστημονικά φόρα/fora.

image ethspa1