Επιστολή Δημάρχου Μονεμβασίας προς τον Νίκο Βούτση, για χρήση υγραερίου στα οχήματα δημοσίου

Μαρτίου 26, 2015
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκο Βούτση, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης επισημαίνει την ωφέλεια που μπορεί να προκύψει στις δαπάνες του δημοσίου αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος με τη χρήση υγραερίου στα αυτοκίνητα του δημοσίου και ζητάει να τροποποιηθεί η υπουργική απόφαση 1450/50/82.

Κύριε Υπουργέ,
Με τις διατάξεις του άρθρ. 45 του Ν. 2773/99 καθιερώθηκε στην Ελλάδα η χρήση υγραερίου και άλλων φιλικότερων προς το περιβάλλον καυσίμων για την κίνηση των αυτοκινήτων.
Δέκα έξι χρόνια μετά την εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου δεν έχει καταστεί δυνατή η εφαρμογή του στην κίνηση των οχημάτων του Δημοσίου που θα είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των δαπανών του και την προστασία του περιβάλλοντος από τη χρήση καυσίμου με χαμηλότερους ρύπους.
Η αιτία αυτού του παραλογισμού βρίσκεται στο γεγονός ότι η ρύθμιση των θεμάτων χρήσης και κατανάλωσης καυσίμων στο Δημόσιο τομέα εξακολουθεί να ρυθμίζεται, χωρίς τροποποιήσεις, από την Απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 1450/550/82 (ΦΕΚ 93 Β') η οποία καθορίζει και περιορίζει την κατανάλωση των καυσίμων σε βενζίνη και πετρέλαιο.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία οποιασδήποτε προσπάθειας προώθησης του υγραερίου στη κατανάλωση καυσίμων των Δήμων, αφού καθιστά τις όποιες δαπάνες (εξοπλισμός, αγορές καυσίμου κ.α) παράνομες κατά τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 1450/550/82 (ΦΕΚ 93 Β') με την ενσωμάτωση του υγραερίου στα καύσιμα που χρησιμοποιούν τα οχήματα του Δημοσίου.
Ο Δήμος Μονεμβασίας με το αριθ. 20292/10.9.2014 έγγραφό του, απέστειλε προς την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικό αίτημα αλλά παρά τις προσπάθειές μας, έως σήμερα δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας παρακαλούμε για την προώθηση των απαραίτητων πρωτοβουλιών προς την ενσωμάτωση του υγραερίου στα καύσιμα που χρησιμοποιούν τα οχήματα του Δημοσίου, ώστε και αυτό να συμβάλλει περισσότερο στην εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος και στην προστασία του περιβάλλοντος.-

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Ηρακλής Τριχείλης

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia