Μονεμβασία: Θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Αυγούστου 05, 2022
Ο Δήμος Μονεμβασιάς, έχει ξεκινήσει την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, με απώτερο σκοπό την βελτίωση της προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Στο στάδιο αυτό τίθεται σε ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση το πρωταρχικό Όραμα για την κινητικότητα στο Δήμο Μονεμβασιάς, το οποίο εξειδικεύεται σε Προτεραιότητες για τον Δήμο.

Για κάθε προτεραιότητα διαμορφώνονται δείκτες, οι οποίοι στη συνέχεια θα συνδεθούν με μετρήσιμους στόχους, ώστε στην τελική έκδοση του ΣΒΑΚ να περιγραφεί ποσοτικά το επιθυμητό μέλλον της κινητικότητας στον Δήμο Μονεμβασιάς.

Η διαμόρφωση του οράματος και των προτεραιοτήτων προέκυψαν έπειτα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά τις απόψεις των κατοίκων και των φορέων, μέσα από τη συμμετοχή τους στην 1η θεματική διαβούλευση.

Τα αποτελέσματα της 2ης διαβούλευσης, θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του Οριστικού Οράματος και στη διαμόρφωση των σεναρίων κινητικότητας για βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την​​ Τρίτη 23 Αυγούστου 2022.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia