Σε διαβούλευση ο Λειτουργικός σχεδιασμός λιμένα Μονεμβασιάς

Σεπτεμβρίου 25, 2020
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Γ’, το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/87768/5759/14-09-2020 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.

Είδος Φακέλου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Λειτουργικός σχεδιασμός λιμένα Μονεμβασιάς (έργα επέκτασης και αναβάθμισης)», Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ): 2008357416, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 3ης Ομάδας με α/α 1, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’).

 Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»

 Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης: από 25 - 09 - 2020 έως 06 - 11 - 2020

 Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: από 25 - 09 - 2020 έως 06 - 11 - 2020

 Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Γ’. Πληροφορίες: 210 6417956 κ. Χρ. Δούμα

 Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

 Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας.

 Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ»

 Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.ppel.gov.gr Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia