Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

Σεπτεμβρίου 19, 2019
Αύριο Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε πέντε (5) θέματα της ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο : Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Νεάπολης του επικίνδυνου λόγω ακινησίας πλοίου M/V ΟΣΤΕΡΙΑ 1 ΙΜΟ 733743 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών.

Θέμα 2ο :Έγκριση όρων Διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού- φανερής δημοπρασίας για την κατασκευή σε χώρο της Χερσαίας ζώνης λιμένα μετά των εγκαταστάσεων που παραχωρείται το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης των χώρων αυτών. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης-αναψυκτηρίου (Κατηγορία  IV, Επιχείρηση παροχή υπηρεσιών: Υποκατηγορία Α2, Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος) Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ» Πλαζ και περιβάλλοντος Χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Νεάπολης.

Θέμα 3ο :Αναμόρφωση προϋπ/σμού για ενίσχυση-δημιουργία πιστώσεων.

Θέμα 4ο :Παραλαβή και έγκριση μελετών: Α) Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Προφήτη Ηλία και, Β) Γεωτεχνική μελέτη Αλιευτικού καταφυγίου Αυλοσπήλου.

Θέμα 5ο :Περί αποδοχής συμμετοχής και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας : «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο «Σύνταξη/επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia