Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας | Μολάοι, 13 Φεβρουαρίου 2019

Φεβρουαρίου 08, 2019
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας, την 13η  Φεβρουαρίου 2019 τ.ε, ημέρα Tετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ, και σας καλεί όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα. 
 1. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για την εκτέλεση του έργων και μελετών, ορισμός μελών για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής. 

 1. «Περί παραχώρησης σχολικών χώρων και χώρων της Μαθητικής Εστίας Μολάων για τη στέγαση του ΚΕΑ».

  Εισηγητής: Εντεταλμένος δημ. σύμβ. κ. Ιωάννης Κολλιάκος. 

 1. «Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος. 

 1. «Περί μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε. Βοιών, ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή εκτίμησης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής. 

 1. «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν. 4483/2017) για το έτος 2019».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος. 

 1. «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης, ΤΚ Μεσοχωρίου και ΤΚ Φαρακλού ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής. 

 1. «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Αποκατάσταση-βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργ. Βουνελάκης. 

 1. «Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου Αποκατάσταση-βελτίωση παραλιακού δρόμου εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος. 

 1. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Προστασία οικισμού ΔΔ Λαχίου από κατολισθήσεις».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής. 

 1. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης. 

 1. «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΦΑΡΑΚΛΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ} του Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χαράλ. Κουτσονικολής. 

12.«Περί έγκρισης της αριθ. 3/2019 Α.Δ.Σ. του Ν.Π. Κοιν. Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναφορικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π. κα Παναγ. Αλειφέρη. 

 1. «Περί έγκρισης της αριθ. 1/2019 Α.Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, αναφορικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Εισηγητής: Πρόεδρος Λιμ. Ταμείου κ. Χαράλ. Κουτσονικολής. 

 1. «Περί μεταφοράς διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος. 

 1. «Περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινων. Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος. 

 1. «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με το αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων –κινηματογράφων και κέντρων διασκέδασης 2019»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων. Μαυρομιχάλης. 

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.

Τελευταία τροποποίηση στις 8 Φεβρουαρίου 2019 %14:%Φεβ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia