Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

Απριλίου 26, 2018
Την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 6:30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριάντα τριών (33) θεμάτων.

1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2018»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

2. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

5. «Περί αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

6. «Περί προσλήψεως δύο (2) ναυαγοσωστών με τρίμηνη σύμβαση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2018».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος»
8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

9. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος»

10. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος»

11. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

12. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ – Τακτ/τικού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών στο συγκρότημα αποδυτηρίων τύπου Ε6 του Εθνικού Σταδίου Μολάων που προκλήθηκαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις 07.09.2016 που έπληξαν την περιοχή».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης εντεταλμένος Δ.Σ..

15. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

16. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση τμήματος δημοτικού δρόμου οικισμού Πλύτρας Τ.Κ. Παπαδιανίκων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

17. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

18. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

19. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή Ανωδομής στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

20. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από τη θέση LAZARETTO μέχρι την πύλη του Κάστρου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

21. «Περί προμήθειας οχήματος μεταφοράς επιβατών (λεωφορείου), από το ελεύθερο εμπόριο».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

22. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον νόμιμο αναπληρωτή του, για να συμμετέχει στην Επιτροπή Καθορισμού Επιφανειακού Αποδέκτη Επεξεργασμένων Λυμάτων, της υπό μελέτη Ε.Ε.Λ. Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

23. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 18/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

24. «Περί έγκρισης της αριθ. 26/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγητής: κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου.

25. «Περί έγκρισης της αριθ. 11/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

26. «Περί ορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο, για το οικονομικό έτος 2017, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.) & καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 Ν. 3463/2006».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή Αλεξάνδρα πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

27. «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της αριθ. 85/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

28. «Περί ονομασίας του δημοτικού Σταδίου Τ.Κ. Ελίκας σε «Δημοτικό Στάδιο Θεοδώρου Τσιγκούνη».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος»

29. «Περί καθορισμού της αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

30. «Περί χορηγήσεως άδειας υδροδότησης στον κ. ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ Κων/νο εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

31. «Περί λύσεως της μίσθωσης ακινήτου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

32. «Περί Διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς Καταλόγους».
Εισηγητής: κ. Χριστάκος Σταύρος εντεταλμένος Δ.Σ..

33. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia