«Λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία του Ευρώτα»

Φεβρουαρίου 24, 2018
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Στρατηγάκο Ηλία με Θέμα τη «Λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία του Ευρώτα».

Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Στρατηγάκο Ηλία


Θέμα: «Λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία του Ευρώτα».

 
Κύριε Πρόεδρε,
 
 
Τα τελευταία χρόνια η ρύπανση -  μόλυνση του ποταμού Ευρώτα είναι ολοφάνερη και από χρόνο σε χρόνο εντείνεται. Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν εκπρόσωποι φορέων, κοινωνικών συλλογικοτήτων καθώς και ομάδων δράσης που έχουν συγκροτήσει ενεργοί πολίτες στο διαδίκτυο, το άλλοτε στολίδι της Λακωνίας με τα γάργαρα και διάφανα νερά του έχει δώσει την θέση του σε έναν δύσοσμο βούρκο γεμάτο λύματα και σκουπίδια.
Οι κάτοικοι  της περιοχής που γνωρίζουν τονίζουν ότι η βασικές αιτίες είναι αφενός μεν τα απόβλητα των ελαιοτριβείων - τα οποία πέφτουν στο ποτάμι ανεξέλεγκτα χωρίς εξουδετέρωση έτσι όπως ορίζει η νομοθεσία - και αφετέρου  όλοι οι «επιτήδειοι»  που διοχετεύουν τα απόβλητα τους στο ποτάμι. 
Τα ελαιοτριβεία και οι άλλες γεωργικές βιομηχανίες είναι και αναγκαίες  και απαραίτητες. Οφείλουν όμως να σέβονται το περιβάλλον και  να εφαρμόζουν  στο ακέραιο τους περιβαλλοντικούς όρους που τους έχουν εγκριθεί. Ομοίως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι υπηρεσίες Κράτους και Περιφέρειας  έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν  και να ελέγχουν για την εφαρμογή και την τήρηση  της ισχύουσας νομοθεσίας .
Οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διαχείρισης  του ποταμού  και όλου του υδατικού συστήματος  είναι πολλαπλές και καταστροφικές: ρύπανση  και μόλυνση των επιφανειακών νερών, του υπόγειου υδροφορέα  και τέλος της θάλασσας. Οι παράκτιοι ψαράδες ισχυρίζονται ότι κατά μήκος της  ακτογραμμής -  δεξιά και αριστερά των εκβολών  του Ευρώτα - δεν υπάρχει θαλάσσια ζωή .
 
Επειδή η παραπάνω κατάσταση στον ποταμό Ευρώτα συνιστά μια σοβαρή οικολογική καταστροφή.
Επειδή από την γέφυρα της Σκάλας έως την εκβολή του, είναι προστατευόμενη οικολογικά περιοχή (NATURA).
Επειδή ο Ευρώτας από ποτάμι μόλυνσης και καταστροφών (πλημμύρες), πρέπει να γίνει ποτάμι ανάπτυξης (διαχείριση υδάτινων πόρων, ιστορικός, οικολογικός και περιπατητικός τουρισμός, κλπ).
 
Ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή:
 
Προτίθεται να προβεί άμεσα σε επιτόπιους και  λεπτομερείς  ελέγχους εφαρμογής της νομοθεσίας απέναντι σε όποιον ευθύνεται για την ρύπανση - μόλυνση του ιστορικού ποταμού της Λακωνίας ;

Θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέργειες προκειμένου να υπάρξει Φορέας Διαχείρισης του ποταμού Ευρώτα έτσι ώστε να αποτελέσει πηγή ζωής, ιστορίας και περιβαλλοντικής δημιουργίας.


ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Σταύρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σαράντος


Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia