Παράταση υποβολής αιτήσεων για άδεια χρήσης ύδατος χωρίς πρόστιμο.

Αυγούστου 03, 2015
Eκδόθηκε η Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 101123 (Β΄1435/10-7-15), τροποποίηση της ΚΥΑ 146896/2014 «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων.

Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα παρακάτω για τις υφιστάμενες υδροληψίες:

Παρατείνεται για τελευταία φορά η υποβολή αιτήσεων για άδεια χρήσης ύδατος από υφιστάμενη υδροληψία μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015 χωρίς καμία επιβάρυνση .

Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλονται πρόστιμα τα οποία διαμορφώνονται ως εξής :
• Υποβολή αίτησης από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015 : καταβολή 50 Ευρώ πρόστιμο για κάθε μήνα καθυστέρησης.
• Υποβολή αίτησης από 1-1-2016 : καταβολή προστίμου από 1.000 έως 2.000 ευρώ.

Η καταβολή του προστίμου και η προσκόμιση του σχετικού παραστατικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης.

Υπενθυμίζουμε ότι για τις υφιστάμενες υδροληψίες επιβάλλεται η εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ.

Σε εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. (μετά την 31-12-2014) προσκομίζεται στην αδειοδοτούσα αρχή παράβολο εκατό (100) ευρώ.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia