Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Σικυωνίων

Ιουλίου 27, 2022
Σήμερα Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00μ.μ, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να γίνει συζήτηση, επί των θεμάτων:

1. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας «Δράσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Αποδοχή της αριθ. 240.3.1/2022 Απόφασης Δ.Σ. του Πρασίνου Ταμείου, που αφορά στην Ένταξη της Υπηρεσίας «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο του άξονα άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

4. Τροποποίηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» για την υλοποίηση της δράσης «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου».

Τελευταία τροποποίηση στις 27 Ιουλίου 2022 %13:%Ιουλ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia