Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στον Δήμο Σικυωνίων

Ιουλίου 05, 2022
Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, θα πραγματοποιηθεί η ερχόμενη Παρασκευή.

Η Συνεδρίαση,θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 10.00'πμ. προκειμένου να συζητηθεί και να αποφασιστεί επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού (5) άτομα με σύμβαση 3/μηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.
2. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2022-2023.
3. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Εργασίες κλαδέματος ή κοπής ψηλών δέντρων για τις άλλες δεν επαρκούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου».
4. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».
5. Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
6. Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ.
7. Αποδοχή ή μη Δωρεάς Μελετών 2/2022 & 3/2022 «Παροχής Κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση & περίθαλψη αδέσποτων ζώων» & «Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα» από τον «ΠΕΤΟΥΜΕΝΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ»
8. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για Μάιο-Ιούνιο 2022. (225/2022 ΟΕ)
9. Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ 2022
10. Τροποποίηση π/υ 2022
11. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
12. ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 121/2021 απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου (αγωγή ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚ.) κατόπιν -γνωμοδότησης- 46/22 ΟΕ
13. ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ κατά της 29/202 απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων)(αίτηση ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ) κατόπιν -γνωμοδότηση- 232/22 ΟΕ
14. κατά της Α96/2022 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – Α'
Μονομελές (προσφυγή ΜΑΝΤΕΣΗ-ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

15. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α147/2022 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου – 1ο Μενομέλη (ανακοπή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Τελευταία τροποποίηση στις 5 Ιουλίου 2022 %11:%Ιουλ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia