Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης | 28 Ιανουαρίου 2019

Ιανουαρίου 24, 2019
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης,την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 20:00μ.μ. και σας προσκαλεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
 1. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. και Σύσταση θέσεων μονίμου προσωπικού προκειμένου να ενταχθεί το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» σε οργανική μονάδα του Δήμου σε επίπεδο τμήματος.

 2. Αποδοχή παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης της κυριότητας του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 17 του Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της τέως Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου (πρώην Ειρηνοδικείου Δερβενίου).

 3. Αποδοχή όρων επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 830.000,00 € το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από όριο οικισμού ΜΑΝΝΑΣ έως διασταύρωση με επαρχιακή οδό ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ-ΡΕΘΙ»

 4. Έγκριση της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. –Τομέας Αθλητισμού.

 5. Έγκριση Πίνακα τεχνικών υπαλλήλων Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης προς εγγραφή στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη. Μ.Ε.Δ.) και ορισμός χρήστη της εφαρμογής με τον αναπληρωτή του.

 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Απόρριψης Υλικού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».

 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» αριθμ. μελ. 43/ 2018.

 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» αριθμ. μελ. 121/2018.

 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ».

 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018».

 11. Αίτημα μισθωτή του Τουριστικού Περιπτέρου για παράταση μίσθωσης.

 12. Αίτημα μισθωτή Αναψυκτηρίου ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΗΡΩΟΥ) για παράταση μίσθωσης.

 13. «Καθορισμός ημερομηνίας κλήρωσης δικαιούχων πωλητών εμποροπανήγυρης τοπικής εορτής Αγίου Βλασίου – Ορισμός χώρου εμποροπανήγυρης και συγκρότηση επιτροπής».

 14. Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων στην επιχείρηση (ελαιοτριβείο) του κ. Νικολάου Ντάνου του Σωτηρίου στην Τοπική Κοινότητα Στυλίων του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης.

 15. Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων στην επιχείρηση ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ του κ. Αντωνίου Κασκούτα Ο.Ε. στην θέση «ΞΥΛΕΡΙ ΒΑΛΤΟΥ» στην Τοπική Κοινότητα Ρίζας του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης.

 16. Αντικατάσταση εκπροσώπου στο ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

 17. Αίτημα του Συλλόγου «ΟΛΥΜΠΙΟ» για απαλλαγή τελών σύμφωνα με το Ν.2307/95 (ΦΕΚ 113/15-6-1995 τεύχος Α΄).

 18. Αίτημα του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΛΚΙΜΟΣ» για απαλλαγή τελών  σύμφωνα με το Ν.2307/95 (ΦΕΚ 113/15-6-1995 τεύχος Α΄).

 19. Αίτημα για διαγραφή ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης εγγραφής.

 20. Αίτηση του κ. Γεωργίου Σωτηρίου για χορήγηση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.

 21. Ανάκληση των αριθμ. 18 και 194/2018 αποφάσεων του Δ.Σ. περί ονομασίας Δημοτικής οδού στην Τοπική Κοινότητα Καμαρίου.

 22. Περί ονομασίας Δημοτικής οδού στη δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου.

 23. Περί ονομασίας Δημοτικής οδού στην Τοπική Κοινότητα Κ.Λουτρού.

 24. Περί ονομασίας Δημοτικής οδού στην Τοπική Κοινότητα Μελισσίου.

 25. Περί ονομασίας Δημοτικής οδού στην Τοπική Κοινότητα Μελισσίου.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      

                          ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ    

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia