• 21 Μαρ

  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΒΕΜΜΟΥ Μ.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Πατρ. Γρηγορίου Ε 9 & Νεομάρτυρος

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710237773

 • 21 Μαρ

  ΔΡΟΓΕΣ - ΜΕΛΛΟΥ Ο. - ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Τσολακοπούλου 2

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752022622

 • 21 Μαρ

  ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ Ν.- ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ Ν.

  ΣΠΑΡΤΗ | Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 112

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2731025041

 • 21 Μαρ

  ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΖΩΗ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Εθνικής Αντιστάσεως 23

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741022515

 • 21 Μαρ

  ΒΟΥΤΣΗ ΤΙΝΑ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Ιατροπούλου 3 & Παγώνη Χρύσανθου

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2721020656

Αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη

Απριλίου 11, 2016
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες, που θα οδηγήσουν την Ευρώπη σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε, σε πρώτη ανάγνωση, το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα αντικαταστήσει την ισχύουσα Κοινοτική νομοθεσία που διέπει τα προσωπικά δεδομένα.

Το “πράσινο φως” του Συμβουλίου ανοίγει το δρόμο για την τελική έγκριση της δέσμης των νομοθετικών μέτρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο της Ολομέλειας στις 14 Απριλίου. Το θεσμικό “πακέτο” για την προστασία των δεδομένων αποτελείται στην ουσία από δύο δέσμες μέτρων: τη συνολική ρύθμιση της προστασίας των δεδομένων (θα αντικαταστήσει την Οδηγία 95/46 / ΕΚ) και την Οδηγία για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου (που θα αντικαταστήσει το νομοθετικό πλαίσιο του 2008).

Η τελική δέσμη μέτρων πρόκειται να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών - μελών, μετά από την πάροδο μιας διετούς περιόδου προσαρμογής. Αποτυπώνει δε το συμβιβασμό, που επιτεύχθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 2015.

Με τη νέα δέσμη μέτρων ανοίγει, μεταξύ άλλων, ο δρόμος για την επιβολή αυστηρών προστίμων, στις εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Το ύψος των προστίμων αυτών θα μπορούσε να φτάσει και το 4% του ετήσιου τζίρου μίας εταιρείας, εφόσον αυτή καταστρατηγεί τους υπό θέσπιση κανόνες.

Πάντως, η τελική δέσμη δεν περιλαμβάνει πρόταση, που θα επέβαλε στους έφηβους κάτω των 13 ετών να μπορούν μεν να χρησιμοποιούν εφαρμογές, όπως το Facebook, το Snapchat, το Instagram, αλλά μόνο με την έγκριση των γονιών τους. Το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο τοποθετήθηκε τελικά στα 16 έτη, με τα κράτη - μέλη να έχουν τη δυνατότητα να το “χαμηλώσουν”, αλλά όχι κάτω από το όριο των 13 ετών.

Ασφάλεια
Με τους νέους κανόνες θα ενισχυθεί το “δικαίωμα στη λήθη”, καθώς, όταν οι πολίτες δεν επιθυμούν πλέον την επεξεργασία των δεδομένων τους και εφόσον δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για τη φύλαξη τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διαγράψει τα δεδομένα, εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι αυτά εξακολουθούν να είναι αναγκαία ή χρήσιμα.

Οι πολίτες θα ενημερώνονται, επίσης, καλύτερα σε περίπτωση παραβίασης των στοιχείων τους. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων θα διευκολύνει τους χρήστες να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλον.

Επίσης, με το νέο Κανονισμό θα ενισχυθεί η ικανότητα ανεξάρτητων Αρχών, με σκοπό την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων και θα τους δοθεί η εξουσία επιβολής προστίμων σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες της Ε.Ε. περί προστασίας δεδομένων.

Νέο πλαίσιο
Το “πακέτο” της μεταρρύθμισης περιλαμβάνει το σχέδιο Οδηγίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών αδικημάτων ή την προστασία και την πρόληψη απειλών της δημόσιας ασφάλειας.

Στόχος του σχεδίου Οδηγίας είναι να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στην Ε.Ε.

Η νέα Οδηγία θα ισχύει τόσο για τη διασυνοριακή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε καθαρά εθνικό επίπεδο. Αντίθετα, οι τρέχοντες κανόνες της Ε.Ε. εφαρμόζονται αποκλειστικά στη διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Οδηγία θα παρέχει, επίσης, στα πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας, το δικαίωμα να λαμβάνουν αποζημίωση εάν έχουν υποστεί ζημίες λόγω της μη τήρησης των κανόνων κατά την επεξεργασία.

Το άλλο τμήμα της μεταρρύθμισης αφορά νέο γενικό Κανονισμό, που εισάγει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για την προστασία δεδομένων, που θα ισχύει σε όλη την Ε.Ε. Οι νέοι κανόνες, εκτός από τους ίδιους τους καταναλωτές, εκτιμάται ότι θα ωφελήσουν και τις επιχειρήσεις, που θα έχουν, πλέον, να κάνουν με μια νομοθεσία, όχι με 28, με αποτέλεσμα να εξοικονομούν περίπου €2,3 δις ετησίως.

Πηγή: http://www.sepe.gr/

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia