Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών

Μαρτίου 04, 2021
Αφορά άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών απόφοιτων τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει δράση θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing), διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με την τοποθέτησής τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα 6 μηνών

Αιτήσεις συμμετοχής από 8/3/2021 και ώρα 11:00 μέχρι και 16/3/2021 και ώρα 23:59 στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

04-03-2021 ΦΕΚ 842/Β/03-03-2021

04-03-2021 Δημόσια Πρόσκληση

Τελευταία τροποποίηση στις 4 Μαρτίου 2021 %13:%Μαρ

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia