Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Επιδαύρου

Ιουνίου 14, 2022
Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Επιδαύρου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.75 τουΝ.3852/10, που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 15-6-2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση τροποποίησης προϋπολογισμού (11η)
2. Έγκριση σύναψης Σύμβασης με οικονομικό φορέα για “ Μίσθωση οχήματος για την μεταφορά των απορριμμάτων από το σταθμό μεταφόρτωσης Λυγουριού στο σταθμό μεταφόρτωσης Ν.Κίου” σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.61 του Ν.3979/2011.
3. Έγκριση σύναψης Σύμβασης με οικονομικό φορέα για “Αποκομιδή στερεών αποβλήτων - απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Επιδαύρου”.
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “ Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στα όρια του Δήμου Επιδαύρου” του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
Αναστάσιος Κ. Χρόνης
Δήμαρχος Επιδαύρου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia