Ανασκαφή για την εύρεση θησαυρού στο... κέντρο της Τρίπολης!

Αυγούστου 27, 2016
Αίτηση για να του δοθεί άδεια για ανασκαφή με στόχο την εύρεση θησαυρού στο κέντρο της Τρίπολης, κατέθεσε πολίτης στο Δημοτικό Συμβούλιο – Οι λεπτομέρειες…

Με αίτηση ο κ. Παπαλαμπρακόπουλος Βασίλης ζητά να του χορηγηθεί άδεια από το Δήμο για τη διενέργεια ανασκαφής για εύρεση θησαυρού σε4 Δημοτική έκταση στην τοπική κοινότητα Τρίπολη (πάρκο, πλατείας Άρεως). Η συναίνεση του Δήμου είναι απαραίτητη καθώς είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου.


Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών η οριστική άδεια ανασκαφής εφόσον συναινέσει ο Δήμος θα δοθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.


Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν που συνεδριάζει την 1η Σεπτέμβρη καλείται να αποφασίσει περί συναίνεσης ή όχι για την χορήγηση άδειας από τη Γενική Διεύθυνση Δημ. Περιουσίας και κοινωφελών περιουσιών – περιφερειακή διεύθυνση Δημ. Περιουσίας Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στον κ.Παπαλαμπρακόπουλο Βασίλειο για τη διενέργεια ανασκαφής ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού σε δημοτική έκταση στην Τ.Κ Τρίπολης.


Μετά το πέρας της ανασκαφής θα γίνει με ευθύνη του αιτούντα πλήρης αποκατάσταση του χώρου, όπου θα γίνει η ανασκαφή με την επίβλεψη μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου – τον οποία και θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.


Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών θα είναι παρόντες και δυο εκπρόσωποι του Δήμου που θα οριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.


Σε περίπτωση που βρεθεί θησαυρός τότε θα εφαρμοστούν είτε οι διατάξεις Ν. 6133/1934 (αν διαπιστωθεί ότι το ελληνικό δημόσιο αποκτήσει δικαίωμα στο θησαυρό είτε από τον πόλεμο είτε από άλλη νόμιμη αιτία) ή οι διατάξεις του άρθρου 1093 Α.Κ που ορίζουν ως συγκύριους του θησαυρού τον ευρέτη αυτού και τον κύριο του ακινήτου, όπου ο θησαυρός ήταν κρυμμένος.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia