Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δήµου Τρίπολης.

Μαϊος 24, 2016
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν, σε φωτοαντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων: Στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης . (Λαγοπάτη & Αταλάντης, Ισόγειο)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται μέχρι και 2 Ιουνίου 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

                                                                                                                              ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ

 

 
 

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia