Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης την Τετάρτη 1/6

Μαϊος 27, 2022
 Την 1η Ιουνίου 2022 ημέρα Tετάρτη και ώρα 20.00 στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή:

1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Επιστροφή  Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 2. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 3. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 4. Επιστροφή Δημοτικών  Τελών  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 5. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της Πλατείας της Κοινότητας Καμαρίου στον "Πολιτιστικό Σύλλογο Καμαρίου" την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022»
 6. Λύση Εκμίσθωσης έκτασης στη θέση «Ασπροβούνι» στην Κοιν. Μάναρη του Δήμου Τρίπολης
 7. Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, οικίσκος στη θέση «Πυργάκι», στην Κοινότητα Κάψα του Δήμου Τρίπολης : Λύση Εκμίσθωσης
 8. Παράταση εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 01 & 03 καταστημάτων, ως ενιαία, στη Δημοτική Αγορά Πλατείας Βαλτετσίου, Κοινότητας Τρίπολης
 9. Παράταση εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 01 & 03 καταστημάτων, ως ενιαία, στη Δημοτική Αγορά Πλατείας Βαλτετσίου, Κοινότητας Τρίπολης»
 10. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασίας Εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου : οικία Ηλιακόπουλου (οικία 1ου ορόφου με αποθήκη) στην Κοινότητα Λεβιδίου
 11. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών
 12. Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών
 13. Έγκριση δαπάνης σύμφωνα με την αρ. 231/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 14. Έγκριση δαπάνης σύμφωνα με την αρ. 232/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 15. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης οικοπεδικής έκτασης ιδιοκτησίας Βασιλικής Δελή στην πολεοδομική ενότητα Φιλικών
 16. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Βασιλικής Δελή με Κ.Α. 0415011 στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως, πολεοδομικής ενότητας Φιλικών
 17. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΚΕΡΑΣΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ".
 18. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ" .
 19. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022 ώστε να συμπεριληφθεί το έργο: " Συντήρηση υποδομών οδικού δικτύου Δήμου Τρίπολης"
 20. Απόφαση για την ανάγκη ονομασίας ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ. 617-618-619 και 620 στην Τρίπολη
 21. Απόφαση για την ανάγκη ονομασίας πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Κολλινών
 22. Απόφαση για την πρόταση-ανάγκη μετονομασίας της οδού «Δολιανών» σε οδό «Όθωνα Τσαμπλάκου
 23. Περί δήλωσης έδρας και έκδοση ΑΦΜ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γενικού Λυκείου Τρίπολης
 24. Αποδοχή απόδοσης τέλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την χρονική περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2021
 25. Αποδοχή επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη των δαπανών των εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, προκειμένου να καλυφθούν μέσω των σχολικών επιτροπών τους οι δαπάνες διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων.
 26. Περί δήλωσης έδρας και έκδοση ΑΦΜ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑΛ Τρίπολης
 27. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης του περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε.Λεβιδίου για το έτος 2022
 28. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων (κάρτες στάθμευσης υπαίθριων δημοτικών χώρων) που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06)
 29. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για το άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την παγία προκαταβολή των Κοινοτήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγων διαχειριστών των ανωτέρω λογαριασμών
 30. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Τρίπολης
 31. Ημέρα τιμής και μνήμης Δωρητών- Ευεργετών του Δήμου Τρίπολης
 32. Aναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό – επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης
 33. Aναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό – επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης
 34. Aναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό – επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης
 35. Aναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό – επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης
 36. Aναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό – επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης
 37. Aναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό – επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης
 38. Aναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό – επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης
 39. Aναστολή κατοχής συγκεκριμένης θέσης σε παραγωγό – επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης
 40. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2022
 41. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της πλατείας της Κοινότητας Μανθυρέας στον «Αγροτικό Σύλλογο Μανθυρέας» από τις 16.07.2022 έως και τις 20.07.2022
 42. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου
 43. Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Τρίπολης για το έτος 2022

Σημείωση: Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Τρίπολης (θέμα 43) έχει σταλεί ηλεκτρονικά.

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 27 Μαϊος 2022 %13:%Μάι

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia