Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ενδιαφερόμενων Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Στις Παιδικές Κατασκηνώσεις Του Δήμου Τρίπολης

Μαϊος 19, 2016
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν, σε φωτοαντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής :Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.


Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού(ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης.(Λαγοπάτη & Αταλάντης, 2ος Όροφος)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται μέχρι και 30 Μαΐου 2016.

Αίτηση 2μηνο

Υπέυθυνη δήλωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΤΡΑΠ.ΚΑΘ.ΕΡΓΑΤΩΝ & ΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ MΑΓΕΙΡΑ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia