Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής – επανεγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρίπολης

Μαϊος 16, 2016
Θεόδωρος Καραλής: Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής – επανεγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρίπολης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

 

 1. Αίτηση ( όπως το συνημμένο υπόδειγμα )
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου ( μόνο για την εγγραφή )
 3. Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού. Ν’ αναφέρεται ότι έχουν γίνει τ’ απαραίτητα εμβόλια ( Mantoux τον τελευταίο χρόνο ) και τυχόν αλλεργίες.
 4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ( όταν αυτό παραληφθεί )
 5. Βεβαίωση εργασίας μετ’ αποδοχών του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο (2) γονέων και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων, προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
 6. Κάρτα ανεργίας ( από άνεργους γονείς )
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται : Τ’ ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των γονέων του (μόνο για τα νήπια που εγγράφονται πρώτη φορά).
 8. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ή τηλεφωνίας ή νερού.

Για την εγγραφή νηπίου αλλοδαπών γονέων, εκτός των αναφερομένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

 1. Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% : προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
 2. Πολύτεκνη οικογένεια ή οικογένεια με τρία (3) παιδιά : προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Νήπιο ορφανό : προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.
 4. Άγαμοι γονείς : προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση : προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμόδιου δικαστηρίου και διαζευκτήριο.
 6. Και οι δύο γονείς φοιτητές : προσκομίζεται βεβαίωση από τη γραμματεία της Σχολής.
 7. Γονέας στρατιώτης : προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία.

Σημείωση : Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις θα προσκομίζονται υποχρεωτικά για την εγγραφή του νηπίου και σε περίπτωση κάποιας αλλαγής στις ανωτέρω περιπτώσεις και για την επανεγγραφή του.

Ο Πρόεδρος

του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης

Θεόδωρος Καραλής

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia