Συνεδρίαση για την Οικονομική επιτροπή δήμου Τρίπολης

Ιουλίου 08, 2015
Σας καλούμε την 10ην Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης αμοιβής ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Τρίπολης οικονομικού έτους 2014.
Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Νεστάνης.

Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τ.Κ. Σιμιάδων.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών «Φύλαξη των πέντε (5) ξύλινων σπιτιών εκδηλώσεων του Δήμου Τρίπολης σε ιδιωτικό στεγασμένο χώρο για το έτος 2015»

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Πλύσιμο κάδων σε όλες τις Δ.Ε., πλύσιμο λαϊκών αγορών στην Δ.Κ. Τρίπολης και πλύσιμο οδών όπου απαιτείται»

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Χειρονακτικός οδοκαθαρισμός στη Δ.Κ. Τρίπολης»
Απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης ποσού, για την καταβολή δαπανών μεταφοράς παλετοδεξαμενών, για την προμήθεια χημικών που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των πισινών του Δημοτικού κολυμβητηρίου\

Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού, 75,00 €, για την αντιμετώπιση δαπάνης παραβόλου, για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού, 225,00 €, για την αντιμετώπιση δαπάνης παραβόλου, για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια «φωτοαντιγραφικών σχεδίων»

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια «υλικών- ανταλλακτικών συντήρησης εργαλείων πρασίνου»

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

Αμοιβή δικηγόρου, εκπροσώπηση του Δήμου Τρίπολης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά την συζήτηση αγωγής του κ. Μιχαλόπουλου Ιωάννη

Ορισμός δικηγόρου για την τακτοποίηση –ολοκλήρωση της διαδικασίας διάνοιξης της οδού Παπαρηγοπούλου στην Τρίπολη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
Έγκριση αναληφθείσας από τον κ. Δήμαρχο δαπάνης και ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο, για υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων των Βρεττού Ιωάννας (σύνολο 22 αιτούντων κατά του Δήμου Τρίπολης

Ένταξη οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015
Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia