Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Καταγγελία του ΣΕΒΙΠΕΤ για τους πρόσφυγες

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αξιότιμοι κύριοι
Πληροφορηθήκαμε αιφνιδίως και από επίσημα χείλη την βεβιασμένη και πρόχειρη απόφαση της Πολιτικής ηγεσίας των Αθηνών περί μετατροπής της Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης σε «Hotspot» προσφύγων και μεταναστών.
Κατανοούμε την σοβαρότητα του Προσφυγικού ζητήματος και δηλώνουμε αλληλέγγυοι και παρόντες, τόσο ως πολίτες όσο και ως επιχειρήσεις στις όποιες κοινωνικές προεκτάσεις του.
Δεν κατανοούμε όμως τη σπουδή και την εμμονή της κυβέρνησης να επιφορτιστεί η ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης μέρος του Προσφυγικού ζητήματος, η οποία αγγίζει πλέον τα όρια του παραλόγου.
Αντί παροχής κινήτρων βιωσιμότητας και ανάπτυξης, σε μία χρονική περίοδο όπου στραγγαλίζεται η επιχειρηματικότητα και τιμωρείται η ιδιωτική επενδυτική πρωτοβουλία, κάποιοι προσπαθούν να πολλαπλασιάσουν τα ήδη αρκετά προβλήματα στις ΒΙ.ΠΕ.
Αδιαφορούν για τους νόμους, καταστρατηγούν το Σύνταγμα της χώρας και βαφτίζουν τη νομιμότητα σύμφωνα με τα συμφέροντα τους.
Τούτο τεκμηριώνεται από την κατά σειρά παράνομων πράξεων, αποφάσεων, ενεργειών που συντελούνται εντός της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, οι οποίες παρακάμπτουν νόμους περί όρων και
προϋποθέσεων εγκατάστασης, κανονιστικές διατάξεις υγιεινής και ασφάλειας, όρους χωροθέτησης και πολεοδομικού σχεδιασμού και πόσα άλλα τα οποία και θα αναφερθούν σε
περίπτωση ανάγκης στις κατάλληλες αίθουσες
Κύριοι του κράτους και της ΕΤΒΑ, το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ κατοχυρώνει ξεκάθαρα το καθεστώς λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών της χώρας μας προς αποφυγή βοράς εκμετάλλευσης των εγκατεστημένων από τις όποιες συντεχνίες . Συνεπώς δεν μπορεί κανείς να μεταβάλει ή να αλλοιώσει ή να ερμηνεύσει ποιοι εγκαθίστανται και πώς εντός των ΒΙ.ΠΕ. περιοχών.
Τούτο δεν δύναται να αλλάξει και δεν νομιμοποιείται να αλλάξει με κανένα νόμο ή απόφαση ή ΚΥΑ.
Τίποτα δεν είναι πάνω από το Σύνταγμα, εκτός βέβαια από την περίπτωση κατάλυσής του, οπότε καταργείται και η Δημοκρατία.
Πιο συγκεκριμένα και προς ενημέρωσή σας η ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης θεσμοθετήθηκε οργανώθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4458/1965 (ΦΕΚ Α΄33/27.2.1965) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει του Ν. 742/1977 και με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 2545/1997, του Ν. 3982/2011 και ολοκληρώνεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2977/Β΄/22-11-2013.
Εκτός όμως των νομικών ανυπέρβλητων νομικών κωλυμάτων θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν λύνεται με την εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών σε βιομηχανικά κτίρια, τα οποία δεν πληρούν τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής και ασφάλειας .
Και τι συνθήκες διαβίωσης μπορούν να προσφέρουν άλλωστε μεταλλικά κτίρια με διάτρητες οροφές από λαμαρίνες που έχουν υποστεί φθορές και ζημιές; Καθώς επίσης τι συνθήκες υγιεινής διασφαλίζουν τα αδιάθετα οικόπεδα κοινόχρηστα ή μη στα οποία συγκατοικούν διάφορα χόρτα και όντα – ερπετά του ζωικού βασιλείου;
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι Βιομηχανικές Περιοχές βρίσκονται ήδη σε κατάσταση υποβάθμισης και σε αρκετές περιπτώσεις, διάλυσης, λόγω έλλειψης ή φθοράς βασικών υποδομών
τους όπως κατεστραμμένος φωτισμός, απουσία φύλαξης, εγκαταλειμμένοι κοινόχρηστοι χώροι κ.ά.
Επίσης στις Βιομηχανικές Περιοχές της Χώρας γενικότερα και στης Τρίπολης ειδικότερα απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση πρατηρίων λιανικής πώλησης αγαθών, καθώς επίσης και η
λειτουργία Σούπερ Μάρκετ. Τούτο έχει σαν φυσική απόρροια οι πρόσφυγες του προς ίδρυση Hotspot της Τρίπολης να στερούνται από υπηρεσίες παροχής ακόμα και βασικών αγαθών για να υποστηρίζουν την στοιχειώδη ανθρώπινη διαβίωση τους . Έχοντας ως παράδειγμα κρούσματα από άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, αυτό του οδήγησε σε άνομες πράξεις οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας.
Δεν αναφέρουμε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση που οδηγεί στην δημιουργία κέντρων φιλοξενίας προσφύγων / μεταναστών, θα μετατρέψει ριζικά τον χαρακτήρα των Βιομηχανικών Περιοχών σε περιοχή αποθήκης ψυχών και θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των ακινήτων και της περιουσίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων μας.
Κύριοι του κράτους και της ΕΤΒΑ αποκλειστικό μέλημα σας έπρεπε να είναι η μετατροπή των απαξιωμένων και εγκαταλειμμένων ΒΙ.ΠΕ. να εξελιχτούν σε «Hot Spot» εκσυγχρονισμού,
ανάπτυξης και βιωσιμότητας των εγκατεστημένων. Η εγκατάσταση προσφύγων / μεταναστών σε τέτοιες υποβαθμισμένες συνθήκες δεν προάγει την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, αντιθέτως θεωρούμε ότι θα την εκθέσει διεθνώς.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι εναλλακτικές λύσεις για την ανεύρεση χώρων φιλοξενίας προσφύγων / μεταναστών.
Κύριοι ,
Στην έκτακτη Γ.Σ. του Συνδέσμου μας στις 25/5/2016 ψηφίσαμε τα ακόλουθα:
1) ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ με αγανάκτηση την αιφνιδιαστική & μυστικοπαθή ενέργεια της Κυβέρνησης, να δημιουργήσει κέντρο «Hotspot» στη ΒΙ.ΠΕ. της Τρίπολης χωρίς τη συναίνεση, συνεργασία,
ενημέρωση των τοπικών αρχών και φορέων.
2) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να ανακαλέσει αυτή της την ενέργεια εντός της ΒΙ.ΠΕ. της ΤΡΙΠΟΛΗΣ και να προχωρήσει σε άμεσο και ειλικρινή διάλογο με τους τοπικούς φορείς για την εύρεση αξιοπρεπούς
λύσης.
3) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ να ανταποκριθεί άμεσα στις υποχρεώσεις που κατά νόμων τής έχουν ανατεθεί από την Πολιτεία για την ορθή λειτουργία και διαχείριση των Βιομηχανικών Περιοχών ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΕΝΗ το χαρακτήρα και το σκοπό του σχεδιασμού τους.
Σε αντίθετη περίπτωση θα κινηθούμε με όποια νόμιμα μέσα διαθέτουμε κατά παντός υπευθύνου, για την προάσπιση της περιουσίας, των ακινήτων μας και της βιωσιμότητας των
επιχειρήσεων μας. .


Για το ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.Τ.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Καραγιάννης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Καμμένο
Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη
Δήμαρχο Τριπόλεως κ. Δημήτριο Παυλή
Βουλευτές Νομού Αρκαδίας
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ Α.Ε. κ. Βρασίδα Ζάβρα
Επιμελητήριο Αρκαδίας
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. (ΠΑ.ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.)