Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής & Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων Βόρειας Κυνουρίας

Αυγούστου 05, 2022
Η Οικονομική Επιτροπή και Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων, Π. Τσιρόπουλου και Δ. Ρωσσέτου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση.

Την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημαρχείο (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύουν, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia