Πρόγραμμα ψηφοφορίας των επαναληπτικών εκλογών της Κοινότητας Βερβένων

Ιουνίου 30, 2022
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
 1. Την απόφαση με αριθμό 181584/27-05-2022 του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την οποία προκηρύχθηκαν επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους του Συμβουλίου της Κοινότητας Βερβένων, στις 03 Ιουλίου 2022.
 2. Την υπ’ αριθμό 183161/31-05-2022 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με την οποία καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα για την διεξαγωγή της.
 3. Την απόφαση με αριθμό 397/2022 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, με την οποία ανακηρύχθηκε ο αναφερόμενος σ’ αυτήν συνδυασμός υποψηφίων – των επαναληπτικών εκλογών της Κοινότητας Βερβένων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της 03ης Ιουλίου 2022.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Προεδρικού Διατάγματος 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».
 6. Το υπ’ αριθμό 210260/22-06-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Γνωστοποιεί:

Μοναδικός συνδυασμός ανακηρύχθηκε η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», με τους παρακάτω υποψηφίους αναλυτικά :

 • Γαλάνης Σωτήριος του Πέτρου-Αποστόλου.
 • Κοσκινά Σταματίνα του Ευαγγέλου.
 1. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 03 Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή, στα εκλογικά τμήματα που έχουν καθοριστεί και βρίσκονται εντός του διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Βερβένων στο Άστρος.
 2. Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 07:00 και θα λήξει στις 19:00.
 3. Η επαναληπτική εκλογή διεξάγεται για την ανάδειξη ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους του Συμβουλίου της Κοινότητας Βερβένων.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Καμπύλης Γεώργιος

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia