Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαλόπολης

Ιουνίου 06, 2022
Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουνίου και ώρα 18:00 μ.μ., η οποία θα γίνει δια ζώσης προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 27.520,00€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Β΄ Κατανομή).
 2. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7324.004 με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης» (5ο ΕΑΠ).
 3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7135.004 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων πυρόσβεσης για τις υδροφόρες του Δήμου».
 4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 25-7312.005 με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Παλάτου Τ.Κ. Κοτυλίου».
 5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 00-6737.002 με τίτλο «Παραγωγή Εικονικής Πραγματικότητας για την αρχαία Μεγαλόπολη και κατασκευή συστήματος τρισδιάστατης προβολής εικονικού κινηματογράφου» (5ο ΕΑΠ).
 6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 15-7331.001 με τίτλο «Αντικατάσταση πορτών WC Γυμνασίου Μεγαλόπολης» από πιστώσεις επισκευής & συντήρησης κτιρίων Σ.Α.Τ.Α. (Π.Ο.Ε.) – Μεταφορά πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης
 7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για την ορθή εγγραφή του τίτλου του Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-6117.001 από «Υπηρεσία εκπόνησης φωτοερμηνείας τμήματος οικισμού Τ.Κ. Μαυριών» σε «Υπηρεσία εκπόνησης φωτοερμηνείας τμήματος οικισμού Τ.Κ. Κυπαρισσίων».
 8. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 9. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 10. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού κτιρίου/πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Περιβολίων για τις ανάγκες προσωρινής στέγασης της διασποράς του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελ/σου.
 11. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του υπ’ αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΟ 9867 Πυροσβεστικού Οχήματος του Δήμου Μεγαλόπολης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγαλόπολης.
 12. Σχετικά με την εκμίσθωση έκτασης στη Δ.Ε. Φαλαισίας (Ύψωμα Δραμπάλας) στην COSMOTE – Α.Ε.
 13. ΄Εγκριση προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας επί οδών εντός των ορίων της Τ./Κ. Δυρραχίου της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αριθμό 98/2021 Τεχνικής Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης με τίτλο «Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου (Φάση Β΄)».
 14. Περί παραχώρησης ή μη χώρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Αναβρυτού (΄Ανω) Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 5746/26-05-2022 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.
 15. ΄Εγκριση κοπής τριών (3) δένδρων (κυπαρισσιών) στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης.
 16. ΄Εγκριση κοπής δύο (2) δένδρων (ενός πεύκου και μιας μουριάς) κοντά στην Εκκλησία της Κοινότητας Λεπτινίου της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος 

Τελευταία τροποποίηση στις 6 Ιουνίου 2022 %12:%Ιουν

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia