Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 24/09/2021 στον Δήμο Μεγαλόπολης

Σεπτεμβρίου 20, 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ    

Πρωτ.: 10574

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί παρατάσεως ισχύος της αριθμ. 76/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και της 14/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί απαλλαγής – μείωσης τελών για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19».
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α/325/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήματος Β΄ Τριμελούς).
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό Α/354/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήματος Β΄ Μονομελές).
 4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε Προσφυγή της ΔΕΗ Α.Ε (ΑΗΣΜ Β) κατά τις 511/2015 Α.Δ.Σ. του Δήμου Μεγαλόπολης και κατά των βεβαιωτικών καταλόγων του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2016.
 5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε Προσφυγή της ΔΕΗ Α.Ε (Λ.Κ.Μ.) κατά τις 511/2015 Α.Δ.Σ. του Δήμου Μεγαλόπολης και κατά των βεβαιωτικών καταλόγων του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2016.
 6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε Προσφυγή της ΔΕΗ Α.Ε (Λ.Κ.Μ.) κατά τις 32/2012 Α.Δ.Σ. του Δήμου Μεγαλόπολης και κατά των βεβαιωτικών καταλόγων του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2012.
 7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε Προσφυγή της ΔΕΗ Α.Ε κατά τις 27/2013 Α.Δ.Σ. του Δήμου Μεγαλόπολης και κατά των βεβαιωτικών καταλόγων του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2013.
 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης σε Προσφυγή της ΔΕΗ Α.Ε (Λ.Κ.Μ.) κατά τις 130/2011 Α.Δ.Σ. του Δήμου Μεγαλόπολης και κατά των βεβαιωτικών καταλόγων του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2011.
 9. Έγκριση της  αναμόρφωσης  του  εγκεκριμένου  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  έτους 2021 (ΟΠΔ 2021) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης.
 10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε οδούς αρμοδιότητας του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαλόπολης».
 11. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του γραφείου κίνησης του Δήμου.
 12. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2021.
 13. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων στο Κλειστό Δημοτικό Στάδιο Δ.Κ. Μεγαλόπολης»).
 14. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων με τίτλο: «Μεταφορά περιπτέρου από την Κεντρική Πλατεία στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  Μεγαλόπολη 20 – 09 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 %16:%Σεπ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia