«Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)»

Μαϊος 13, 2019
Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη και Προέδρου της εταιρείας ΑΡΚΑΔΙΑ 2020- ΑΜΚΕ Πέτρου Τατούλη, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, πιστή στις αρχές της αειφορίας και έχοντας ως στόχο την εξυπηρέτηση του πρόσθετου πληθυσμού μέσα από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης στους οικισμούς του Δήμου Μεγαλόπολης, Παραδείσια και Φαναΐτη, προχώρησε στην ένταξη της Πράξης:
  • «Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)» με Κωδικό ΟΠΣ 5041955 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», προϋπολογισμού 137.096,77 ευρώ.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στα πλαίσια υλοποίησης των εν λόγω έργων στους οικισμούς αυτούς έχουν ως στόχο:

  • Την αναβάθμιση-βελτίωση του υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου,

  • Τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού,

  • Τη μείωση των διαρροών.

Δείτε αναλυτικά τις εντάξεις στα παρακάτω link:

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia