Δήμος Γορτυνίας | Αποδοχή χρηματοδότησης για εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)

Ιουνίου 16, 2022
Ο Δήμος Γορτυνίας εντάχθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 240.3.1./2022-01/06/2022 απόφαση του Πράσινου Ταμείου, στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Ως εκ τούτου, βρίσκεται ανάμεσα στους δικαιούχους δήμους της χώρας οι οποίοι αναμένεται να λάβουν χρηματοδότηση για εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας».   

Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» έχει ως στόχο την δημιουργία συνολικών διαδρομών προσβασιμότητας μέσα στην πόλη και τους κοινόχρηστους χώρους, διαδρομών που θα διευκολύνουν την ζωή των πολιτών. Εύκολες λοιπόν μετακινήσεις προς δημόσια κτίρια ή κτίρια που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή/και κοινωφελείς χρήσεις, μέσα από προσβάσιμα πεζοδρόμια, προσβάσιμες διαβάσεις και νησίδες, προσβάσιμους χώρους στάθμευσης και χώρους πρασίνου / άλση.

Το Σ.Α.Π. αποτελεί στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών ορίων των δικαιούχων δήμων και εκπονείται από τους τελευταίους, σύμφωνα με το Ν.4819/2021. Η εκπόνηση των Σ.Α.Π. δύναται να χρηματοδοτείται είτε με ιδίους πόρους του δήμου είτε κατόπιν χρηματοδότησης από πόρους του Πράσινου Ταμείου ή του Ε.Σ.Π.Α.

Ύστερα από μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Γορτυνίας θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση περιγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις του δήμου, σε εκείνους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα αλλά και το σύνολο των πολιτών στους οποίους παρεμποδίζεται η πρόσβαση. 

Την ψήφιση της αποδοχής της χρηματοδότησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ακολουθήσει η σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης, μελέτης προσβασιμότητας και τυχόν άλλων υποστηρικτικών μελετών και με σκοπό την ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π.. Οι μελέτες θα περιλαμβάνουν το χρονοδιάγραμμα και τον προγραμματισμό υλοποίησης των οριζόμενων από το Σ.Α.Π. απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών.  

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia