Δημοπρατείται το έργο ανακατασκευής της παλιάς εθνικής οδού Πατρών - Αιγίου

Στις 12 Δεκεμβρίου 2018 δημοπρατείται απ’ την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος το έργο ανακατασκευής της παλιάς εθνικής οδού Πατρών-Αιγίου, στο οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις στην ποιότητα του οδοστρώματος, στη σήμανση και στον ηλεκτροφωτισμό.

Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 12,5 εκατομμύρια ευρώ, έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση απ’ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η αναβάθμισή του θα βελτιώσει καίρια τις συνθήκες ασφάλειας σ’ όλο το μήκος της οδού.

«Η Περιφέρεια έχει καταγράψει τις ανάγκες, έχει εκπονήσει ένα σχέδιο  ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και προχωρά τώρα στη διαγωνιστική διαδικασία, ώστε πολύ σύντομα το έργο να μπει στη φάση της υλοποίησης. Μιλάμε για έναν οδικό άξονα με αυτονόητα μεγάλη σημασία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, για τις μεταφορές, το εμπόριο και τις παραγωγικές μονάδες όλης της ζώνης απ’ την Πάτρα έως το Αίγιο», ανέφερε σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας.  

Σημαντικό είναι ν’ αναφερθεί ότι οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναβάθμιση των οικιστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται η παλαιά εθνική οδός, με την ανακατασκευή πεζοδρομίων και δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

dromos patra aigio

Επίσης, περιλαμβάνουν πλήρη ανακατασκευή του οδοστρώματος και του ασφαλτοτάπητα σε σημεία όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σε όλο το μήκος της οδού, συμπεριλαμβανομένων των διαβάσεων των πεζών, εργασίες οδικής ασφάλειας με τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και αντικατάσταση ή επισκευή υφισταμένων όπου απαιτείται, ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τόσο της οδού, όσο και χαμηλού στα υπό ανακατασκευή τμήματα των πεζοδρομίων, ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων κ.α.

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia