Άτυπη ενημέρωση / Δ. Αττική - Ενημέρωση για Drive Through Testing του ΕΟΔΥ

Δεκεμβρίου 20, 2020
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΙΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ.ΔΗΛΩΣΗ:* Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το μήνυμα προορίζονται μόνο για τον παραλήπτη και μπορεί να είναι διαβαθμισμένες - εμπιστευτικές.* Εάν δεν είστε ο
παραλήπτης, παρακαλούμε να διαγράψετε αυτό το μήνυμα και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα.

* Μην αντιγράψετε ή διανείμετε αυτό το μήνυμα ή αποκαλύψετε το περιεχόμενό του σε οποιονδήποτε.Σε αυτή την ιστοσελίδα

logofootermedia