Δεν κατέστη δυνατή η αγορά εξοπλισμού για δωρεά στο Νοσοκομείο Μολάων λόγω της μείζονος αντιπολίτευσης

Δεκεμβρίου 19, 2020
Δεν κατέστη δυνατή από το Δήμο, η αγορά του μηχανήματος θαλάμου κάθετης νηματικής ροής και η δωρεά του στο Νοσοκομείο Μολάων, το οποίο θα χρησιμοποιείτο για τον μοριακό έλεγχο δειγμάτων για τον κορωνοϊό, διότι η μείζων αντιπολίτευση του κ.
Νικολινάκου δεν συμμετείχε στη χθεσινή* συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία υπήρχαν ως θέματα και ακυρώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.   Με την ενέργειά τους αυτή, δυσχεραίνουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου στη δυσκολότερη περίοδο της COVID-19 και τις προσπάθειες της διοίκησης και του προσωπικού του Νοσοκομείου για την απόκτηση εξοπλισμού μοριακού ελέγχου.   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Σε αυτή την ιστοσελίδα

logofootermedia