• 04 Ιουν

  ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Κρήτης 13

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2721096444

 • 04 Ιουν

  ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. - ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Σ.

  ΣΠΑΡΤΗ | Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 19

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731023219

 • 04 Ιουν

  ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Αιγίου 2 & Σιδηράς Μεραρχίας

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2752028777

 • 04 Ιουν

  ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Πλαπούτα 35

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2752028009

 • 04 Ιουν

  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΕΔΕ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Κολοκοτρώνη Θεοδώρου 24

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.:  2741027965 

Απάντηση προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε), στη Σπάρτη

  κ. Πρόεδρε, με έκπληξη λάβαμε το από 23/11/20 έγγραφό σας, ημέρα της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό συμβούλιο παρά του ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης, της οποίας το τμήμα σας ήταν αποδέκτης, έγινε την 19-11-20 (αρ.πρωτ.οικ.23791). Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε αν οι απόψεις που διατυπώνονται στο έγγραφό σας είναι αποτέλεσμα απόφασης των συλλογικών σας οργάνων ή απηχούν προσωπικές απόψεις των υπογραφόντων αυτού, δεδομένου ότι στην επιστολή σας δεν αναφέρεται πουθενά ότι εκφράζετε την άποψη των μελών του τμήματός σας και εξ όσων γνωρίζουμε δεν ζητήσατε ποτέ την άποψη τους συγκαλώντας το Διοικητικό σας Συμβούλιο!

Σε κάθε περίπτωση και προς απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε και μας εκπλήσσει το γεγονός ότι τα αγνοείτε, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι.

Α. Σχετικά με τον ισχυρισμό σας:

“…καθώς θα πρέπει να έχει επαρκώς υλοποιηθεί η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο πλαίσιο της εφαρμογής Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, όπως αυτή (η διαδικασία) οργανώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4599 (ΦΕΚ-40/Α/4.3.19) περί «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»”

Επισημαίνουμε:

 1. Η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο πλαίσιο της εφαρμογής Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας έχει ήδη υλοποιηθεί σε 3 στάδια και συνεχίζεται το 4ο. 

Σας υπενθυμίζουμε τα έξι (6) e-mails που έχουν αποσταλεί και στον Φορέα σας για να εκφράσετε τις απόψεις σας. Δυστυχώς δεν έχετε απαντήσει σε κανένα εξ αυτών (27/03/20- 30/03/20 –03/04/20– 30/04/20 - 08/05/20 και 27/05/20).

 

 1. Η εξεταζόμενη μελέτη ούτε αποτελεί τμήμα του ΣΒΑΚ ούτε έχει ως προαπαιτούμενο την σύνταξη και έγκριση ΣΒΑΚ. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για την εκτέλεση του έργου (δεν απαιτείται προΰπαρξη ΣΒΑΚ για την εκτέλεση έργων ανάπλασης).
 1. Ο Δήμος Σπάρτης δεν παραγνωρίζει την αξία του ΣΒΑΚ.

Αντιθέτως:

 • Εκκίνησε τη διαδικασία σύνταξής του (και αισίως έχει φτάσει στο τελικό στάδιο) με δική του πρωτοβουλία.
 • Κατά την εκπόνηση των μελετών ανάπλασης (τόσο της εγκεκριμένης που αφορά το κεντρικό τμήμα της Παλαιολόγου όσο και της επόμενης μελέτης που αφορά τα λοιπά τμήματα της Κ. Παλαιολόγου) έλαβε υπόψη «μέχρι κεραίας» τα προβλεπόμενα στο τελικό κείμενο του ΣΒΑΚ (το οποίο έχει περάσει από «τη βάσανο» της απαιτούμενης διαβούλευσης) , παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμη εγκεκριμένο.
 1. Προφανώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ και πριν την έγκρισή του από το Δ.Σ. του Δήμου Σπάρτης, απαιτείται γνωμοδότηση τουλάχιστον από: 

α) την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

β) τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, 

γ) την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου. 

Η ανωτέρω γραφειοκρατική διαδικασία θα απαιτήσει πολύ χρόνο. 

Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η επίκληση δήθεν προαπαίτησης ΣΒΑΚ κινείται αντίθετα στην καθολική απαίτηση των δημοτών για την εκτέλεση έργων που θα δώσουν νέα πνοή στην πόλη.

 

Β. Σχετικά με την άποψή σας ότι, 

“θα έπρεπε να έχει τηρηθεί η διαδικασία της υπ’αρίθ. 26804 Υ.Α.(ΦΕΚ-1427/Β/16.06.2011) περί «Νέο(υ) Πλαισίο(υ) διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»”

Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι η διενέργεια Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών όχι μόνον δεν είναι υποχρεωτική, αλλά και θα οδηγούσε την όλη διαδικασία εκτός καταληκτικών ημερομηνιών!

Εξάλλου οι μελέτες ανατέθηκαν σε διακεκριμένους καθηγητές του Πολυτεχνείου.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που έστω και αυτή την ύστατη ώρα επιδεικνύετε και προσβλέπουμε στην εποικοδομητική συνεισφορά σας με την υποβολή τυχόν παρατηρήσεων, προτάσεων κλπ στο 4ο στάδιο της διαβούλευσης του ΣΒΑΚ.

 

Ο Aντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

  Δημήτριος Καπονικολός

O Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων & Επικοινωνίας

  Πατσιλίβας Θεμιστοκλής

logofootermedia